خدمات مجمع صنفی اساتید کشور به اساتید محترم

1_ ستاد اجرایی تامین مسکن اساتید (ساتما) در تلاش است برای تامین مسکن اساتید محترم کشور حداکثر توان خود را به کار بگیرد، در این راستا  پروژه های قابل بهره برداری اساتید را در این همین پایگاه اطلاع رسانی  می نماید.