اطلاعیه ستاد اجرایی تامین مسکن اساتید در خصوص پروژه جدید چالوس

پروژه رفاهی اساتید کشور

واگذاری مالکیت زمانی با اقساط سی ماهۀ یک میلیونی

از مهمانسراهای مبلۀ نوساز و لوکس به متراژ 150 تا 250، بام چالوس

مجمع صنفی اساتید کل کشور؛ با سی قسطِ یک یا دو میلیونی تومانی، مهمانسراهای مبلۀ نوساز و سوپر‌لوکس توسط مجمع صنفی اساتید کل  کشور واگذار میشود.  این واحدها در متراژهای 155 یا 255 مترمربع و مشرف به دریا و جنگلهای چالوس بوده و در مجموعۀ‌ رفاهی تفریحی  بام چالوس با مالکیت زمانی، بصورت شش نوبت دو روزه در یکسال یا چهار نوبت سه روزۀ یکساله در اختیار اساتید محترم دانشگاههای کشور با پیش‌پرداخت 12 یا 25 میلیون تومانی قرار خواهد گرفت.

محدودۀ زمانی ثبت نام از ساعت هشت صبح 20 اسفند از طریق سامانۀ ساتما شروع و به محض تکمیل ظرفیت، سامانه بصورت خودکار بسته خواهد شد. قطعیت یافتن ثبت نام در سامانه ساتما با واریز پیش‌پرداخت  12 یا 25 میلیون تومانی به حساب مجمع صنفی اساتید کشور در بانک تجارت شعبۀ دانشگاه شهید بهشتی با  شماره شبا IR890180000000000342077137 یا به کارت بانک تجارت به شماره  5859837003534217  بنام مجمع صنفی اساتید کشور تکمیل می‌شود.

دسترسی به سامانه ساتما از طریق سایت مجمع صنفی اساتید به نشانی www.masadk.ir  امکانپذیر بوده و نفر اولی که در سامانه ثبت نام نماید میتواند در روزهای اول و دوم سال جدید، تعطیلات نوروز را در واحد با مالکیت زمانی خویش سپری نموده و به همین ترتیب نفرات دوم تا دهم نیز میتوانند بترتیب روزهای آغازین سال جدید را در واحدهای زمانی خود سپری نمایند.

مالکیت مشاعی مربوط به این واحدهای اسکانی رفاهی با اعطای سند رسمی مالکیت به اساتید گرامی  تضمین گردیده و مالکیت زمانی این مجموعه ها  نیز به صورت صلح نامۀ رسمی و قانونی در دفاتر اسناد رسمی بنام اساتید گرامی شده و هر دو این مالکیت‌ها، قابلیت انتقال رسمی به غیر در  دفاتر اسناد رسمی را نیز دارا میباشد. مالکین زمانیِ واحدها جهت تامین قسمتی از  اقساط نیز میتوانند با عدم بهره‌برداری پیش‌بینی شده از این امکانات در زمان تخصیصی،  واحد را از طریق مدیریت مجموعه در اختیار سایرمالکین قرار داده و از درآمد آن جهت پرداخت اقساط ماهیانه نیز استفاده نمایند. 

در ضمن صرفا برای اساتید جوانی که حداکثر سه سال از استخدام آنها گذشته باشد مبالغ و زمان مالکیت اعلامی در اطلاعیه، به اقساط 200 هزار تومانی و پیش‌پرداخت دو میلیون تومانی برای مالکیت زمانی یک دوره دو روزه در یکسال  قابل تقلیل می‌باشد.                                                        

 

 

   ستاد اجرایی تامین مسکن اساتید (ساتما)

وابسته به مجمع صنفی اساتید دانشگاههای کشور

********************************************************************************

اطلاع از شرایط ثبت نام و حق عضویت 

*******************************************************************************